download    1     download 1   1024px Instagram icon  oJDWTI75 400x400

 Call Us : +98 9124596078  

 Info@navizarhotel.com

الموت درمانی

شاید یکی از بزرگترین معضلات جوامع امروزی وجود تنش ها، استرس ها و فشارهای روانی و عصبی ناشی از کار می باشد که همه ما در طول سال نسبت به آنها آن طور که باید و شاید توجه نمی کنیم. نه تنها گرمارود بلکه کل منطقه الموت سرشار از زیبایی های بکر و چشم نوازی است که روح را صیقل داده و جسم را تسکین می بخشد.

ما از این خاصیت جادویی الموت  به نام الموت درمانی یاد می کنیم و معتقدیم هر از چندی باید در دل طبیعت آرام گرفت و با بهره گیری از تاریخ و طبیعت الموت بزرگ این درد جوامع مدرنِ صنعتیِ پر زرق و برقِ امروزی را تسکین داد. تسکینی که شاید مجالی باشد برای فکر کردن دوباره به نشانه های شاهکار خلقت در الموت.

امید است هتل نویذر سهم کوچکی در تسکین درد های روزمره جوامع امروزی داشته باشد.